Zatrudnienie pracownika ze Wschodu staje się coraz bardziej popularne w Polsce, zwłaszcza w sektorach takich jak budownictwo, rolnictwo czy gastronomia. Pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie obcokrajowców, przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Warto jednak pamiętać, że zatrudnienie pracowników spoza Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymogów formalnych oraz prawnych. Specjaliści z Agencji pośrednictwa pracy Rolixus z Gliwic wyjaśniają, jak powinno wyglądać zatrudnienie obcokrajowca na legalną pracę w Polsce.

Jak uzyskać pozwolenie na pracę i wizę?

Pierwszym krokiem w procesie zatrudnienia obcokrajowca jest uzyskanie pozwolenia na pracę. Pozwolenie to jest wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy i jest ważne przez określony czas. Następnie obcokrajowiec musi ubiegać się o wizę pracowniczą (typu D) w polskim konsulacie za granicą. Wiza ta uprawnia do legalnego pobytu i pracy na terytorium Polski. W przypadku obywateli pochodzących z Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii istnieje także możliwość skorzystania z tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które upraszczają procedurę zatrudnienia.

Zatrudnienie na podstawie umowy

Po uzyskaniu pozwolenia na pracę i wizy, pracodawca może zatrudnić obcokrajowca na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ważne jest, aby umowa była zawarta na piśmie i zawierała wszystkie niezbędne elementy, takie jak określenie wynagrodzenia, czasu trwania umowy czy zakresu obowiązków. Ponadto pracodawca musi zgłosić zatrudnienie obcokrajowca do ZUS oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Zatrudnienie pracownika ze Wschodu to proces wymagający spełnienia wielu formalności oraz dbałości o wszelkie aspekty związane z legalnym zatrudnieniem obcokrajowców. Jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wsparciu, zarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą skorzystać na tej współpracy.